< < Zpět na reference

Skladovací hala - Farma Miller Svrkyně

  • realizace : 2012
  • popis konstrukce: skladovací hala na obilí
  • návrh založení, obvodových monolitických stěn a příhradových střešních vazníků
  • zajištění autorského dozoru při realizaci stavby

Projekt byl zaměřen na návrh konstrukce skladovací haly na obilí na farmě Miller ve Svrkyni u Prahy. Obvodové monolitické stěny výšky až 6,5 m byly navrženy jako opěrné, založené na širokých železobetonových základových pasech. Hala je umístěna nad bývalou silážní jámou, která výrazně komplikovala způsob a realizaci založení. Střešní konstrukci tvoří příhradové ocelové vazníky na rozpětí 11 m a 17 m.