< < Zpět na reference

Malá vodní elektrárna na řece Radbuze

  • realizace : 2013
  • návrh monolitické základové desky, průvlaků a stěn

Konstrukční část projektové dokumentace zahrnovala návrh všech monolitických konstrukcí pro objekt malé vodní elektrárny na řece Radbuze u obce Semošnice. Jednalo se o detailní návrh tvaru a výztuže přítokového koryta, spodní část objektu strojovny a přilehlých konstrukcí pro uložení turbíny s generátorem.