< < Zpět na reference

Bytový dům ul. Na Valentýnce, Praha 5 – statické posouzení pavlače poškozené vlivem zatékání

  • realizace : 2009
  • popis konstrukce: zděný pavlačový bytový dům
  • proveden stavební průzkum, statické posouzení a návrh sanace poškozené pavlače vystavené dlouhodobému zatékání dešťové vody

Stavební průzkum byl zaměřen na prohlídku dřevěných vazných trámů tvořících nosnou konstrukci zastřešení pavlače a zároveň podlahy na terase ve 4.patře. Bylo zjištěno, že výstavbou podkrovních bytů bylo v minulosti změněno konstrukční řešení zastřešení pavlače. Původní část krovu byla nahrazena terasou tvořící plochou střechu, jejíž odvodnění nebylo řešeno vhodným způsobem. Dlouhodobě tak docházelo k zatékání dešťové vody do konstrukce a postupné degradaci vazných trámů. Součástí statického posouzení byl návrh sanace poškozených konstrukcí.