< < Zpět na reference

Spolana Neratovice – posouzení únosnosti a celkového stavu opěrných stěn skladovací haly

  • realizace : 2010
  • popis konstrukce: halová konstrukce z prefabrikovaných parabolických oblouků
  • proveden stavební průzkum a statické posouzení hlavních nosných prvků s ohledem na vodorovné zatížení od skladovaného materiálu

Statický posudek byl zaměřen na celkové posouzení stavu skladovací haly síranu amonného v areálu firmy Spolana Neratovice. Pro zajištění podkladů byl proveden stavební průzkum pro ověření stavu a rozměrů hlavních nosných konstrukcí. Plánovaným navýšením skladovaného množství sypkého síranu dochází k přitížení opěrných bočních stěn, jejichž posouzení bylo součástí stavebního průzkumu a statického posudku.