< < Zpět na reference

AXA Lazarská ul. Praha – nosná konstrukce pro umístění technologií

  • realizace : 2011
  • popis konstrukce: nástavba na střeše objektu pro umístění záložního zdroje a klima jednotek
  • proveden stavební průzkum a posouzení střechy objektu, návrh ocelové konstrukce a kotvení k objektu

Pro umístění záložního zdroje napětí a klimatizačních jednotek byla na střeše objektu pojišťovny AXA v Lazarské ulici v Praze navržena a umístěna ocelová nosná konstrukce. Konstrukci tvoří ocelový rám osazený na původní atice ploché střechy.