< < Zpět na reference

Rekonstrukce zámeckého pivovaru Smolotely - návrh krovu a podkroví

  • realizace : 2011
  • popis konstrukce: návrh kompletního zastřešení a podkroví bývalé spilky v zámeckém areálu Smolotey
  • návrh konstrukčního řešení a dimenzí prvků vaznicové soustavy, návrh trámového stropu nad sálem budoucí restaurace

Součástí probíhající rekonstrukce bývalého pivovaru v zámeckém areálu ve Smolotelech u Příbrami byla dostavba zastřešení původní spilky. Konstrukci střechy tvoří krov vaznicové soustavy na rozpětí 15m. Vzniklé podkroví bude využito pro účely ubytování. Vazné trámy proto zároveň byly navrženy jako stropní trámy podpírající konstrukci podlahy v podkroví. Pro omezení rozpětí vazných trámů byly do sálu v přízemí osazeny na staré kamenné patky 4 dřevěné sloupy, které tvoří výraznou dominantu.