< < Zpět na reference

Prescot Street London – Tower hotel v centru Londýna

  • realizace : 2008 – 2009
  • popis konstrukce: monolitický skelet – lokálně podepřená deska v suterénu až do 2NP, stěnový systém 3.NP – 15.NP, založeno na pilotách
  • návrh monolitických stropních desek, sloupů, posouzení stability s návrhem ztužujících stěn, návrh založení, návrh založení stavebního jeřábu

Rozsáhlý projekt se týkal dostavby proluky v blízkosti londýnského Toweru. Navržený hotel tvoří dva postranní 15-ti patrové bloky a střední 9-ti patrová budova. Komplex zahrnuje 3 patra podzemních garáží. Vzhledem ke složitým základovým poměrům je hotel založen na pilotách průměru až 1200mm a hloubky 30m.