Reference

Betonové konstrukce

Rodinný dům Klánovice

 • realizace : 2014
 • popis konstrukce: zděná konstrukce, monolitické stropní desky, ocelová konstrukce pro zastřešení terasy
 • návrh monolitických stropních desek, základů a ocelového konzolového zastřešení venkovní terasy
více > > >            

Malá vodní elektrárna na řece Radbuze

 • realizace : 2013
 • návrh monolitické základové desky, průvlaků a stěn
více > > >            

Skladovací hala - Farma Miller Svrkyně

 • realizace : 2012
 • popis konstrukce: skladovací hala na obilí
 • návrh založení, obvodových monolitických stěn a příhradových střešních vazníků
 • zajištění autorského dozoru při realizaci stavby
více > > >            

Bytový dům U Pivovaru Benešov

 • realizace : 2017 – 2018
 • popis konstrukce: Spodní stavba monolitický stěnový systém s monolitickými stropy, horní stavba stěnové zděná konstrukce s panelovými stropy
 • návrh založení, suterénních monolitických stěn, sloupů a desek, návrh překladů, věnců horní stavby
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
 • zajištění autorského dozoru při realizaci
více > > >            

Ocelové konstrukce

AXA Lazarská ul. Praha – nosná konstrukce pro umístění technologií

 • realizace : 2011
 • popis konstrukce: nástavba na střeše objektu pro umístění záložního zdroje a klima jednotek
 • proveden stavební průzkum a posouzení střechy objektu, návrh ocelové konstrukce a kotvení k objektu
více > > >            

Návrh protihlukové stěny - OD IKEA, Praha - Černý Most

 • realizace : 2011
 • návrh ocelových sloupků a způsobu kotvení k objektu
více > > >            

Dřevěné kontrukce

Dostavba restaurace Folklore Garden, Praha Zlíchov

 • realizace : 2011
 • popis konstrukce: dřevěná rámová konstrukce letní restaurace
 • návrh dřevěných rámů, střešních vazníků a založení
více > > >            

Rekonstrukce zámeckého pivovaru Smolotely - návrh krovu a podkroví

 • realizace : 2011
 • popis konstrukce: návrh kompletního zastřešení a podkroví bývalé spilky v zámeckém areálu Smolotey
 • návrh konstrukčního řešení a dimenzí prvků vaznicové soustavy, návrh trámového stropu nad sálem budoucí restaurace
více > > >            

Statické posudky stávajících konstrukcí

Spolana Neratovice – posouzení únosnosti a celkového stavu opěrných stěn skladovací haly

 • realizace : 2010
 • popis konstrukce: halová konstrukce z prefabrikovaných parabolických oblouků
 • proveden stavební průzkum a statické posouzení hlavních nosných prvků s ohledem na vodorovné zatížení od skladovaného materiálu
více > > >            

Bytový dům ul. Na Valentýnce, Praha 5 – statické posouzení pavlače poškozené vlivem zatékání

 • realizace : 2009
 • popis konstrukce: zděný pavlačový bytový dům
 • proveden stavební průzkum, statické posouzení a návrh sanace poškozené pavlače vystavené dlouhodobému zatékání dešťové vody
více > > >            

Rekonstrukce

Rekonstrukce a přístavba - Terasy Mládí Staré Splavy

 • realizace: 2012 – 2014
 • autor projektu: Ing.arch.Jakub Žoha
více > > >            

Rekonstrukce restaurace BlueWagon, Uruguayská 19 - Praha Vinohrady

 • realizace: 2012
 • autoři projektu: Neruda & Hanzal architekti
 • stavební část: Rafpro s.r.o.
více > > >            

PTA Chesham - Británie

Prescot Street London – Tower hotel v centru Londýna

 • realizace : 2008 – 2009
 • popis konstrukce: monolitický skelet – lokálně podepřená deska v suterénu až do 2NP, stěnový systém 3.NP – 15.NP, založeno na pilotách
 • návrh monolitických stropních desek, sloupů, posouzení stability s návrhem ztužujících stěn, návrh založení, návrh založení stavebního jeřábu
více > > >            

Caspian Wharf – komplex obytných budov v Londýnské části Stratford

 • realizace : 2009
 • popis konstrukce: monolitický skelet – lokálně podepřená deska, založeno na pilotách
 • návrh monolitických stropních desek, sloupů, posouzení stability s návrhem ztužujících stěn, návrh založení
více > > >