Fotogalerie
Služby

V rámci statiky stavebních konstrukcí se zaměřujeme na následující oblasti:

Betonové konstrukce

Zpracování statického výpočtu včetně podrobné výkresové dokumentace, armovacích výkresů a konstrukčních detailů monolitických i prefabrikovaných konstrukcí.

 • návrh základových konstrukcí
 • návrh opěrných stěn
 • stropní konstrukce
 • stěny, sloupy, posouzení stability a návrh ztužujících stěn
 • překlady, nosníky
 • schodiště

Ocelové konstrukce

Zpracování statického výpočtu včetně podrobné výkresové dokumentace, schéma konstrukce, dílenské výrobní výkresy a detaily

 • střešní nástavby, nosné konstrukce pro instalace technologií
 • nosné konstrukce pro reklamní displeje a billboardy
 • příhradové vazníky
 • ocelové haly a přístřešky
 • schodiště

Dřevěné konstrukce

Zpracování statického výpočtu včetně podrobné výkresové dokumentace, schéma konstrukce, výrobní výkresy a detaily

 • kompletní návrhy nosné konstrukce dřevostaveb rodinných domů
 • návrhy krovů
 • návrh konstrukcí z lepeného lamelového dřeva
 • návrhy schodiště

Posuzování stávajících konstrukcí

Zajišťujeme prohlídky a statické posudky stávajících konstrukcí v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi, vestavbami nebo instalací nových technologií.

V případě rozsáhlejších stavebních úprav zajišťujeme stavební průzkumy a celkové statické posouzení objektů. Zajišťujeme návrhy sanací a statického posouzení vzniklých poruch.